Members


Faculty

Jihong Guan

Director

Shuigeng Zhou

Collaborator

Yichao Zhang

Associate professor

Wengen Li

Assistant professor


Students

Yanglan Gan

Ph.D.

2007 ~ 2012

Yanwei Xu

Ph.D.

2007 ~ 2012

Weihua Zhan

Ph.D.

2007 ~ 2012


Lei Deng

Ph.D.

2008 ~ 2012

Jianyuan Li

Ph.D.

2008 ~ 2012

Xue Mao

M.Sc.

2008 ~ 2011


Fabiao Wang

M.Sc.

2008 ~ 2011

Qingting Wei

Ph.D.

2008 ~ 2013

Hongru Xu

M.Sc.

2008 ~ 2011


Yinan Yu

M.Sc.

2008 ~ 2011

Chao Chen

M.Sc.

2009 ~ 2012

Hui Chen

M.Sc.

2009 ~ 2012


Xin Geng

Ph.D.

2009 ~ 2014

Leiyue Lu

M.Sc.

2009 ~ 2012

Zhiping Qian

M.Sc.

2009 ~ 2012


Chao Tan

Ph.D.

2009 ~ 2014

Weili Wang

Ph.D.

2009 ~ 2014

Xiangfeng Wang

M.Sc.

2009 ~ 2011


Ling li

Ph.D.

2009 ~ 2015

Xiaomin Wei

M.Sc.

2010 ~ 2013

Bin Xu

M.Sc.

2010 ~ 2013


Yuan Yi

M.Sc.

2010 ~ 2013

Long Zhang

M.Sc.

2010 ~ 2013

Zedong Hao

M.Sc.

2011 ~ 2014


Dong Wang

M.Sc.

2011 ~ 2014

Bin Xu

Ph.D.

2011 ~ 2016

Songsong Yu

M.Sc.

2011 ~ 2015


Huidong Chen

Ph.D.

2012 ~ 2018

Weidan Li

M.Sc.

2012 ~ 2015

Weishuai Ye

M.Sc.

2012 ~ 2015


Zhong Xu

M.Sc.

2012 ~ 2016

Qiuyang Wu

Ph.D.

2012 ~ 2018

Haiquan Zhu

M.Sc.

2013 ~ 2016


Yun Lu

M.Sc.

2013 ~ 2016

Hongda Bu

Ph.D.

2013 ~ 2019

Jiasheng Wang

Ph.D.

2013 ~ 2019


Shengbing Pei

Ph.D.

2014 ~ 2020

Xing Li

M.Sc.

2014 ~ 2017

Wei Xu

M.Sc.

2014 ~ 2017


Han Tao

M.Sc.

2014 ~ 2017

Zhiwei Cao

Ph.D.

2015 ~ 2021

Wenjie Qin

M.Sc.

2015 ~ 2018


Ying Xu

M.Sc.

2015 ~ 2018

Heng Yao

Ph.D.

2016 ~ 2021

Yunjia Shi

M.Sc.

2016 ~ 2019


Lei Song

M.Sc.

2016 ~ 2019

Shengli Ge

M.Sc.

2016 ~ 2019

Siyun Hou

Ph.D. candidate

2017 ~


Ruiyi Li

Ph.D.

2017 ~ 2021

Sheng Wu

Ph.D. candidate

2017 ~

Xilun Xu

M.Sc.

2017 ~ 2020


Zhichao Zhou

M.Sc.

2017 ~ 2020

Jie Jiao

M.Sc.

2017 ~ 2020

Leilei Ma

M.Sc.

2017 ~ 2020


Yi Wang

M.Sc.

2017 ~ 2020

Mingming Xiong

M.Sc.

2017 ~ 2020

Jiaqi Hao

Research assistant

2017 ~ 2018


Tianying Liu

Ph.D. candidate

2018 ~

Yubin Zhu

M.Sc.

2018 ~ 2021

Pan Gao

M.Sc.

2018 ~ 2021


Tiantian Liu

M.Sc.

2018 ~ 2021

Yuliang Pan

Ph.D. candidate

2018 ~

Yulou Shu

Ph.D. candidate

2019 ~


Jin Guo

Ph.D. candidate

2019 ~

Shijie Hu

M.Sc. candidate

2019 ~

Yunwei Zhang

M.Sc. candidate

2019 ~


Huangxin Zhuang

M.Sc. candidate

2019 ~

Hanchen Yang

Ph.D. candidate

2020 ~

Yang Wang

Ph.D. candidate

2020 ~


Yue Yang

Ph.D. candidate

2020 ~

Wanyang Xu

M.Sc. candidate

2020 ~

Xiaotong Li

M.Sc. candidate

2020 ~


Siyuan Guo

Ph.D. candidate

2021 ~

Mingmin Jiang

Ph.D. candidate

2021 ~

Shuyu Wang

Ph.D. candidate

2021 ~


Yuzhu Tian

M.Sc. candidate

2021 ~

Chang Wei

M.Sc. candidate

2021 ~

Yi Cao

M.Sc. candidate

2021 ~