Faculty


Jihong Guan

Director

Shuigeng Zhou

Collaborator

Yichao Zhang

Vice director

Wengen Li

Assistant professor